Verloting prijzen steunfonds bij 10.000 euro

MAANDAG, 1 JUNI 2020, 14:28 - D.A.B.
Logo Anderlecht-Online

WEBSITE Anderlecht-Online steunt het steunfonds voor de jeugd dat werd opgericht door Etienne Wils. De nodige afspraken over de inzet van de financiële middelen werd gemaakt tussen Etienne en de club zelf. Om het fonds op weg te zetten naar de kaap van 10.000 euro, zal Anderlecht-online daarom de eerste prijzen verloten onder de schenkers aan dit fonds van zodra dit bedrag werd bereikt.

Ter herinnering: een gift kan worden gedaan via het rekeningnummer BE46 9733 8561 4036 op naam van 'FOREVER RSC ANDERLECHT'. Indien u in aanmerking wil komen voor een prijs, dient u uw emailadres achter te laten in de mededeling van de overschrijving. Winnaars van een prijs zullen op dit adres worden gecontacteerd. Succes en dank voor de gift!

Bron: © Eigen redactieanderlecht-online forum