Buitenlandse investeerders een optie

DINSDAG, 12 JANUARI 2021, 07:54 - emjomi
Logo Anderlecht-Online

ANDERE De gesprekken met de minderheidsaandeelhouders zijn nog steeds gaande. Alle partijen onderzoeken verschillende pistes om vers geld in de club te pompen. Daarbij wordt ook gedacht aan buitenlandse investeerders. De klokt tikt want op 15 februari 2021 moet het licentiedossier ingediend worden.  

Niet iedereen is het eens over buitenlandse investeerders en een echte beslissing daaromtrent is er ook nog niet genomen. Bedoeling is dat Marc Coucke schulden omzet in aandelen en die dan verkoopt. Maar hoe groot mag een beslissingsmacht zijn van een buitenlandse investeerder. En wie neemt dat risico in coronatijden om te investeren in RSC Anderlecht. 

Veel vraagtekens dus met geen concrete antwoorden. Er werden al eventuele kandidaten genoemd maar een consensus binnen de partijen om die piste effectief te gaan bewandelen is er (nog) niet. Want bij buitenlandse inmenging moeten de machtsverhoudingen herbekeken worden. Dan zouden er drie partijen zijn die inspraak hebben in het beleid: de minderheidsaandeelhouders, Marc Coucke en een buitenlandse investeerder. 

Ook nu klinkt het dat alle partijen constructief naar een oplossing zoeken. Maar de waarheid is dat de tijd begint te dringen. Binnen een dikke maand moet het licentiedossier namelijk ingediend worden, ten laatste op 15 februari. Daarna is er nog wat tijd tot maart, in die tijd kan men nog aanpassingen doorvoeren. Maar dat is echt dé deadline om een deftig herstelplan voor te leggen. 

Bron: HNB (Jürgen Geril)anderlecht-online forum